30. 03. 2020
   
Písmo

Výzvy

Výzvy

 

 9.3.2020

Obec Remetské Hámre -rekonštrukcia vonkajšieho plášťa materskej školy v obci

Výzva

Výkaz-výmer

Pôdorys

Fasáda

ČV

ČV -konflikt záujmov

ZoD-rekonštrukcia vonkajšieho plášťa materskej školy v obci

 


 

6.11.2019

Obec Remetské Hámre -rekonštrukcia vonkajšej dlažby Domu smútku Remetské Hámre

Výzva

01_Situácia  , 02_Jestvujúci stav a búranie , 03_Pôdorys-návrh , 04_Výpis stolárskych výrobkov

Technická správa , Rekonštrukcia vonkajšej dlažby

Návrh na plnenie kritérií , ČV uchádzača , ČV uchádzača-konflikt záujmov , ZoD

Lehota na predloženie ponuky je 14.11.2019 do 11:30 hod.na adresu Obecný úrad Remetské Hámre ,072 41 Remetské Hámre 83.

 


 

16.8.2019:

Pozemkové spoločenstvo lesov a pasienkov Remetské Hámre -Športovo-relaxačný areál-vstup do CHKO Vihorlat

výzva PSLaP

zadanie VV

návrh na plnenie kritérií

ČV

ČV-konflikt záujmov

ZoD športovo-relaxačný areál

Ponuky môžete predkladať v termíne do 26.8.2019 do 12:00 hod. na adresu:Obecný úrad Remetské Hámre,072 41 Remetské Hámre 83

 


 

28.5.2019:

Pozemkové spoločenstvo lesov a pasienkov Remetské Hámre - Obnovenie starej nádrže

výzva PSLaP

zadanie VV

návrh na plnenie kritérií

ČV

ČV-konflikt záujmov

ZoD obnovenie starej nádrže

Ponuky môžete predkladať v termíne do 6.6.2019 do 15:15 hod. na adresu : Obecný úrad Remetské Hámre, 072 41 Remetské Hámre 83


 

14.2.2019:

Materská škola Remetské Hámre - rekonštrukcia strechy na budove materskej školy:

výzva MŠ

zadanie VV

Návrh na plnenie kritérií

ČV

ČV-konflikt záujmov

ZoD strecha MŠ RH

 

 

 


 

Materská škola Remetské Hámre- zateplenie objektu,trapézová krytina :

výzva MŠ

 

 


 Obec Remetské Hámre- rekonštrukcia miestnych komunikácií-Figliarka:

 výzva

VVR.Hámre

cenová ponuka-vzor

ZoD-RH-cesta

 

 

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria