27. 01. 2020
   
Písmo

AKTUALITY-OZNAMY

Aktuality - oznamy

info.jpgFúra, s.r.o : Harmonogram vývozu TKO na rok 2020

 


 

 

pf2020_RH.png

 

 


 

info.jpgPovinnosť podať daňové priznanie  k dani z nehnuteľnosti do 31.1.2020 :

  •   v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú to všetci daňovníci,ktorým v roku 2019 vznikla táto daňová povinnosť

Daňove priznanie podáva:

  • daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť počas roka 2019 (kúpou, darovaním) a zmena vlastníctva je zapísana v Katastri nehnuteľností k 1.1.2020
  • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie v roku 2019
  • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodutie v roku 2019
  • daňovník, ktorý predal svoju nehnuteľnosť v roku 2019 a správcovi dane je tak povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti

        a zároveň

žiadame občanov, aby do 31.1.2020 v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia podali na OcÚ žiadosť v prípade,že si chcú uplatniť úľavu  z poplatku za komunálny odpad.

Formulár žiadosti o úľavu na TKO

 


  

Oznámenie o voľných nebytových priestorov obce k prenájmu od 1.1.2020 .Podrobnejšie informácie ziskáte na Obecnom úrade.

  


    info.jpgČistenie a rekonštrukcia protipožiarnej nádrže

 

IMG_1245.jpgIMG_1249.jpg

IMG_1247.jpg

  


  

  info.jpgŠtátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky : Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

  


    

   

   

 

 

 

 

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria