24. 11. 2020
   
Písmo

AKTUALITY-OZNAMY

Aktuality - oznamy

 9.11.2020

Návrh VZN 1/2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 


 

Testovanie na Covid-19 -všeobecné pokyny ako prebehne testovanie .

 


 

 

 

info.jpgRVPS:Odporúčanie chovateľom ošípaných 

 


 

August 2020:Rekonštrukcia strechy budovy Zdravotného strediska/chránená kultúrna pamiatka/:

IMG_2618.jpgIMG_2619.jpg

IMG_2620.jpgIMG_2622.jpg

 


 Júl/August:Zateplenie obvodového plášťa budovy Materskej školy v obci

IMG_2656.jpg

  


 

info.jpgOdstávka dodávky elektrickej energie dňa 11.augusta 2020 od 9.30 hod-16.00 hod v obci, časť Figliarka

 


 

info.jpg Verejná výhláška -rozhodnutie o zákaze hromadných podujatí v súvislosti s COVID19

            Oznámenie UPSVaR 

  


 info.jpg                               


smetiarske_auto.png  

 

  Fúra, s.r.o : Harmonogram vývozu TKO na rok 2020

 


 info.jpgPovinnosť podať daňové priznanie  k dani z nehnuteľnosti do 31.1.2020 :

  •   v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú to všetci daňovníci,ktorým v roku 2019 vznikla táto daňová povinnosť

Daňove priznanie podáva:

  • daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť počas roka 2019 (kúpou, darovaním) a zmena vlastníctva je zapísana v Katastri nehnuteľností k 1.1.2020
  • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie v roku 2019
  • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodutie v roku 2019
  • daňovník, ktorý predal svoju nehnuteľnosť v roku 2019 a správcovi dane je tak povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti

        a zároveň

žiadame občanov, aby do 31.1.2020 v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia podali na OcÚ žiadosť v prípade,že si chcú uplatniť úľavu  z poplatku za komunálny odpad.

Formulár žiadosti o úľavu na TKO

 


  

Oznámenie o voľných nebytových priestorov obce k prenájmu od 1.1.2020 .Podrobnejšie informácie ziskáte na Obecnom úrade.

  


    info.jpgČistenie a rekonštrukcia protipožiarnej nádrže

 

IMG_1245.jpgIMG_1249.jpg

IMG_1247.jpg

  


  

  info.jpgŠtátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky : Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

  


    

   

   

 

 

 

 

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria