18. 06. 2021
   
Písmo

AKTUALITY-OZNAMY

Aktuality - oznamy

 

info.jpg  Návrh VZN 1/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnym stavebným odpadom na územi obce Remetské Hámre 

 

info.jpgPovinnosť podať daňové priznanie  k dani z nehnuteľnosti do 31.1.2021 : 

 

  •   v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú to všetci daňovníci,ktorým v roku 2020 vznikla táto daňová povinnosť

 

Daňove priznanie podáva:

 

  • daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť počas roka 2020 (kúpou, darovaním) a zmena vlastníctva je zapísana v Katastri nehnuteľností k 1.1.2021
  • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie v roku 2020
  • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodutie v roku 2020
  • daňovník, ktorý predal svoju nehnuteľnosť v roku 2020 a správcovi dane je tak povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti 

 

         zároveň

 

žiadame občanov, aby v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia podali na OcÚ žiadosť v prípade,že si chcú uplatniť úľavu  z poplatku za komunálny odpad.  Žiadosť o úľavu nájdete v sekcii odpadové hospodárstvo.

 

  


  

Objednávanie na antigénové testy COVID-19 v mobilnom odberovom mieste v Sobranciach

 


 

  info.jpg

smetiarske_auto.png

 

Fúra ,s.r.o - Harmonogram vývozu  TKO na rok 2021

 

 


 info.jpgRVPS:Odporúčanie chovateľom ošípaných 

 


 

August 2020:Rekonštrukcia strechy budovy Zdravotného strediska/chránená kultúrna pamiatka/:

IMG_2618.jpgIMG_2619.jpg

IMG_2620.jpgIMG_2622.jpg

 


 Júl/August:Zateplenie obvodového plášťa budovy Materskej školy v obci

IMG_2656.jpg

  


         

 

    info.jpgČistenie a rekonštrukcia protipožiarnej nádrže

 

IMG_1245.jpgIMG_1249.jpg

IMG_1247.jpg

  


  

  info.jpgŠtátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky : Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

  


    

   

   

 

 

 

 

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria