24. 03. 2018
   
Písmo

ZVEREJŇOVANIE DOKLADOV

Zverejňovanie dokladov

Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

ZMLUVY
FAKTÚRY
OBJEDNÁVKY
 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je strednodobým programovým dokumentom, ktorý určuje hlavné smery rozvoja obce do roku 2020 s dopadom do roku 2022 a je východiskom pre rozvojové aktivity obce. 

PHSR 2014-2020

 

 

 


 

 

Výzva na predkladanie ponuky

   

Obec  Remetské Hámre

 

Obecný úrad  Remetské Hámre 83 , 072 41

  Tel.: 056/ 659 5236 ,email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

                Obec  Remetské Hámre, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm.b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky podľa  § 117  ZVO na zákazku s názvom: „Kúpa techniky a prídavných zariadení na údržbu zelene a priestorov obce Remetské Hámre“ v zmysle nižšie špecifikovanej výzvy.

pdf button Návrh zmluvy

pdf button Opis - špecifikácia tovaru

pdf button Výzva na predkladanie ponuky

pdf button Cenová ponuka - návrh

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria