19. 06. 2018
   
Písmo

Geografia a demografia

Geografia a demografia

Výhodné polohy, prípadne úrodné terasy v povodiach riek na juhu a v strednej časti Zemplína sa trvalé osídľovali už od paleolitu po stredovek. Ale vyhľadávané, zvyčajne len prechodne osídľované, boli i miesta s nálezmi surovín na výrobu jednoduchých nástrojov. Jedným z takýchto miest bolo i sopečné pohorie Vihorlat, najmä na jeho južnom a severnom úpätí. Remetské Hámre sa nachádzajú na južnom upätí tohto pohoria v priemernej nadmorskej výške 288 m n.m.

Popri obci preteká potok Okna prameniaci v neďalekom jazere Morské Oko 619 m n.m. Nad obcou sa vypína vrch Lysák 821 m n.m.

Samostatnou obcou sa Remetské Hámre stali pravdepodobne medzi rokmi 1869-1880.Dovtedy boli v dokumentoch uvádzané len ako miestna  časť dediny Vyšné Remety.Podľa dochovaných záznamov v roku 1869 Remetské Hámre mali 743 obyvateľov.Maximálny počet obyvateľov obec mala v roku 1970 ,keď v nej žilo 947 občanov.Od tej doby počet obyvateľov v obci klesá a k 31.12.2017 dosiahol 561.

 

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria