28. 05. 2018
   
Písmo

ZÁSTUPCA STAROSTU

Zástupca starostu obce

Miroslav Biroš   zástupca starostu

Bol vymenovaný dňa 4. decembra 2014 starostom obce v súlade s ustanovením § 13b ods.1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do funkcie zástupcu starostu obce Remetské Hámre.

 

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria