22. 04. 2018
   
Písmo

Komisie

Komisie mestského zastupiteľstva

 

Návrhová komisia: 


predseda  Gabriel Byra
                  Miroslav Biroš
                  Jozef Bittner

Volebná komisia:


predseda  Mgr.Alena Lauričova
                  PaedDr.Marcel Boka
                  Miroslav Bučko

Komisia pre oblasť kultúry, vzdelávania, práce  s  mládežou a šport :


predseda  Bc.Marko Mitro
                  Miroslav Biroš
                  Gabriel Byra

Komisia pre oblasť ochrany verejného poriadku, životného prostredia, výstavby a územného plánovania :


predseda  Miroslav Bučko
                  Gabriel Byra
                  PaedDr.Marcel Boka

Komisia finančná:


predseda  Miroslav Biroš
                  Mgr.Alena Lauričová
                  Bc.Marko Mitro

Komisia verejného záujmu pri výkone funkcie funkcionárov:


predseda  Jozef Bittner
                  Mgr.Alena Lauričová
                  Miroslav Bučko

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria