30. 03. 2020
   
Písmo

Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia

 VZN č.3/2019 o dani z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z 28.11.2019

 VZN č.4/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

 

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria