19. 06. 2018
   
Písmo

Komisie

Komisie obecného zastupiteľstva

 

Návrhová komisia: 


predseda  -   Gabriel Byra
 člen             Miroslav Biroš
 člen             Jozef Bittner

Volebná komisia:


predseda -   Mgr.Alena Lauričova
 člen            PaedDr.Marcel Boka
 člen            Miroslav Bučko

Komisia pre oblasť kultúry, vzdelávania, práce  s  mládežou a šport :


predseda -  Bc.Marko Mitro

  člen          Miroslav Biroš
  člen          Gabriel Byra

Komisia pre oblasť ochrany verejného poriadku, životného prostredia, výstavby a územného plánovania :


predseda -  Miroslav Bučko
  člen          Gabriel Byra
  člen          PaedDr.Marcel Boka

Komisia finančná:


predseda -  Miroslav Biroš
  člen          Mgr.Alena Lauričová
  člen          Bc.Marko Mitro

Komisia verejného záujmu pri výkone funkcie funkcionárov:


predseda -  Jozef Bittner

  člen          Mgr.Alena Lauričová
  člen          Miroslav Bučko

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria