17. 10. 2017
   
Písmo

ZVEREJŇOVANIE DOKLADOV

Zverejňovanie dokladov

Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

ZMLUVY
FAKTÚRY
OBJEDNÁVKY
 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je strednodobým programovým dokumentom, ktorý určuje hlavné smery rozvoja obce do roku 2020 s dopadom do roku 2022 a je východiskom pre rozvojové aktivity obce. 

PHSR 2014-2020

 

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria